Các Ứng Dụng Chính

Các Ứng Dụng Chính

Giao Trinh Ic3

Microsoft Access

Microsoft Access là một hệthống quản trịcơsởdữliệu (DBMS). Access bao gồm cảcác công cụcho phép bạn phát triển giaodiện thân thiện với người dùng. Trong bài viết này Tin Học...

Giao Trinh Ic3

Microsoft PowerPoint

Giáo trình Microsoft PowerPoint tại Tin Học Sao Việt với nội dung đào tạo cơ bản, giúp học viên làm quen và nắm vững những thao tác quan trọng trong...

Giao Trinh Ic3

Microsoft Excel

Giáo trình bảng tính Excel cơ bản cung cấp kiến thức cơ bản về việc sử dụng phần mềm bảng tính Excel. Trong suốt khóa học, học viên sẽ được...

Giao Trinh Ic3

Microsoft Word

Giáo trình soạn thảo văn bản hành chính cơ bản đến nâng cao trong Word cung cấp kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về việc sử dụng phần...