Bài viết giới thiệu về giáo trình “Kỹ Năng Sử Dụng Máy Tính Cho Người Mới Bắt Đầu” của Trung Tâm Tin Học Sao Việt. Giáo trình này nhằm hỗ trợ người mới bắt đầu với máy tính, bao gồm từ các khái niệm cơ bản đến kỹ năng nâng cao. Bài giảng được thiết kế rõ ràng và dễ hiểu, tập trung vào việc tạo môi trường học tích cực. Giáo viên kinh nghiệm hỗ trợ học viên vượt qua khó khăn, và việc thực hành giúp họ áp dụng kiến thức vào thực tế. Mục tiêu của giáo trình là giúp mọi người vượt qua rào cản kỹ năng máy tính và tham gia vào thế giới số hiện đại.