Download PDF

Bài viết giới thiệu về “Giáo Trình Microsoft Excel Cơ Bản” tại Trung Tâm Tin Học Sao Việt, một khóa học hữu ích dành cho người mới bắt đầu sử dụng Microsoft Excel. Nội dung của khóa học tập trung vào giảng dạy những kiến thức cơ bản như hàm, công thức, và kỹ năng cơ bản để hiểu rõ về công cụ này. Bài viết tóm lược các chủ đề quan trọng và nhấn mạnh sự linh hoạt trong phương pháp giảng dạy cũng như sự hỗ trợ chân thành từ giáo viên. Giáo trình không chỉ giúp người học làm quen với Excel mà còn tạo cơ hội cho họ ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tế làm việc. Khóa học được đánh giá là bước khởi đầu lý tưởng cho những người muốn xây dựng nền tảng vững chắc trong việc sử dụng Microsoft Excel.