Hướng dẫn các quy trình giải quyết về những vấn đề khiếu nại trong quá trình đăng ký học tại Trung tâm Tin Học Sao Việt.

Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại

quy trình giải quyết khiếu nại

Bước 1: Tiếp nhận

Trung tâm sẽ tiếp nhận và xử lý những trường hợp khách hàng gửi khiếu nại qua địa chỉ Email hoặc số điện thoại được cung cấp trên Website của Trung tâm. Trong vòng 24h kể từ khi nhận được hàng thông qua số điện thoại hotline hoặc email chúng tôi sẽ tiến hành xác minh và liên hệ với khách hàng trong thời gian sớm nhất sau khi xác minh.

Bước 2: Xử lý khiếu nại

  • Tiếp nhận các thông tin, hình ảnh liên quan từ khách hàng.
  • Xác minh các thông tin khiếu nại.
  • Đưa ra cách giải quyết và hướng khắc phục với các bên liên quan.

Đơn vị xử lý: Trung tâm tin học Sao Việt

Bước 3: Hoàn tất khiếu nại

  • Hoàn tất các thông tin khiếu nại.
  • Thông tin cho học viên và tiến hành giải quyết khiếu nại.
  • Xác nhận kết quả và tiến hành đóng khiếu nại.

Đơn vị xử lý: Trung tâm tin học Sao Việt