Download PDF

Giáo Trình Microsoft Word Cơ Bản tại Trung Tâm Tin Học Sao Việt là một chương trình đào tạo chất lượng, nhằm giới thiệu và hướng dẫn những kiến thức cơ bản về sử dụng Microsoft Word. Chương trình tập trung vào việc giảng dạy về các khái niệm cơ bản như tạo và định dạng văn bản, sử dụng các công cụ và tính năng cơ bản của Word. Nội dung giáo trình được thiết kế rõ ràng và dễ hiểu, với phương pháp giảng dạy linh hoạt và sự tận tâm từ đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp. Khóa học này giúp người học làm quen với giao diện và tính năng cơ bản của Word, đồng thời xây dựng nền tảng cho sự phát triển trong việc sử dụng công cụ xử lý văn bản này trong tình huống thực tế của công việc và học tập hàng ngày.