Tag: Giáo trình Powerpoint

Khóa học Powerpoint cơ bản

Giáo Trình PowerPoint Cơ Bản

Trình chiếu cơ bản trên PowerPoint với nội dung đào tạo cơ bản, giúp học viên làm quen và nắm vững những thao tác quan trọng trong việc trình bày...

Khoa Hoc Powerpoint Co Ban Den Chuyen Sau

Giáo Trình PowerPoint Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Khóa học Microsoft PowerPoint tại Trung Tâm Tin Học Sao Việt cung cấp chương trình đào tạo từ cơ bản đến nâng cao chuyên sâu giúp học viên nắm vững...

Khóa học Powerpoint cơ bản

Giáo Trình Microsoft PowerPoint Cơ Bản – Trung Tâm Tin Học Sao Việt

Khóa học Microsoft PowerPoint tại Trung Tâm Tin Học Sao Việt cung cấp chương trình đào tạo từ cơ bản đến nâng cao chuyên sâu giúp học viên nắm vững...