Download PDF

Vray và 3Ds Max là những công cụ mạnh mẽ để hiển thị hình ảnh 3D một cách chân thực và sống động. Nếu bạn đã quen với những kiến thức cơ bản về 3Ds Max nhưng chưa thành thạo trong việc render nội thất để tạo ra những hình ảnh chất lượng cao thể hiện rõ nét các ý tưởng thiết kế, khóa học phần mềm Vray 3DsMax nâng cao tại Trung tâm Tin Học Sao Việt.