Download PDF

Giáo trình học kế toán từ cơ bản tới nâng cao. Thành thạo các nghiệp vụ về kế toán tại Doanh nghiệp. Trung tâm Tin Học Sao Việt tổng hợp bộ giáo trình học kế toán cho người mới bắt đầu. Bài tập tự học thực hành trên chứng từ phát sinh thực tế, học viên sẽ nắm chắc và hiểu bản chất các bút toán và tự tin lên Báo cáo tài chính