Download PDF

Giáo trình AutoCAD 2D Chuyên Sâu tại Trung Tâm Tin Học Sao Việt hướng dẫn bạn thành thạo trong việc triển khai bản vẽ kỹ thuật 2D trong các lĩnh vực như: Cơ khí, kiến trúc, nội thất, trình bày – in ấn bản vẽ theo cách chuyên nghiệp nhất dưới sự hướng dẫn của giáo viên kinh nghiệm, nội dung khóa học bám sát theo công việc thực tế.

Xem thêm: Khóa Học AutoCAD Từ Cơ Bản Đến Chuyên Nghiệp