Giáo Trình Sketchup Cơ Bản – Trung Tâm Tin Học Sao Việt

Giáo Trình Sketchup Cơ Bản của Trung Tâm Tin Học Sao Việt nhằm rèn luyện tư duy, kỹ thuật thiết kế mô hình 3D nội thất, xây dựng bằng Sketchup...