Bài Kiểm Tra Cuối Khóa Môn AutoCAD 2D Cơ Bản

Bài Kiểm Tra Cuối Khóa Môn AutoCAD 2D Cơ Bản kiểm tra về cách sử dụng phần mềm AutoCAD để tạo ra các bản vẽ và mô hình 2D. Nhằm...