Download PDF

Bài Tập Thực Hành Microsoft Word Cơ Bản tại Trung Tâm Tin Học Sao Việt là một chương trình học độc đáo, tập trung vào việc cung cấp những bài tập thực tế nhằm phát triển kỹ năng cơ bản sử dụng Microsoft Word cho học viên. Bài tập được thiết kế một cách chi tiết và có cấu trúc logic, từ việc tạo và định dạng văn bản đến sử dụng các công cụ và tính năng cơ bản trong Word.

Xem thêm:

Trung tâm tin học